ยินดีต้อนรับรอบรั้วทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 มีนาคม 2566
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ครั้งที่ 7

“อนุรักษ์ สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 31 มกราคม 2566
การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2.65

สถาบันคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2566
มอบเกียรติบัตรฯแข่งทักษะฯระดับชาติ-สตูล

เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ-จังหวัดสตูล

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2566
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

ครั้งที่ 70 ระดับชาติ-จังหวัดสตูล

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 18-19 มกราคม 2566
กิจกรรมวันตรุษจีนฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 18 มกราคม 2566
นักเรียนรับทุนยากจน

ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 21 ตุลาคม 2565
แสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการ

นายจักรี ฉิมเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคใต้

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 7 กันยายน 2565
การแสดงละครประวัติศาสตร์

พันท้ายนรสิงห์และบางระจัน


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน 2/2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ(วันที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ(วันที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ(วันที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ครั้งที่ 7 “อนุรักษ์ สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมตอนเช้าทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่

5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยร่วมใจลอยกระทง

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

การแสดงต้อนรับท่านผู้อำนวยการจักรี ฉิมเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วารสารประชาสัมพันธ์

...
ฉบับที่ 68 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 67 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 66 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 65 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 63 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 62 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 61 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 60 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 59 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 58 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 57 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 56 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 55 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 54 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 53 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 52 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 39 เดือน ตุลาคมพ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 38 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565