ยินดีต้อนรับรอบรั้วทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เรื่อง Soft Power Tourism (มอ.ตรัง)

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ค่ายบูรณาการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 มีนาคม 2566
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 17 มีนาคม 2566
ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ครั้งที่ 7

“อนุรักษ์ สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 31 มกราคม 2566
การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2.65

สถาบันคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2566
มอบเกียรติบัตรฯแข่งทักษะฯระดับชาติ-สตูล

เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ-จังหวัดสตูล

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2566
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

ครั้งที่ 70 ระดับชาติ-จังหวัดสตูล


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๖
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณประจำปี 2566
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมกีฬาสี ปส.ตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่/ตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน 2/2565
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่

5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทยร่วมใจลอยกระทง

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

การแสดงต้อนรับท่านผู้อำนวยการจักรี ฉิมเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วารสารประชาสัมพันธ์

...
ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
...
ฉบับที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565