ยินดีต้อนรับ
รอบรั้วทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กับนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
อบรมสถานศึกษาปลอดภัยให้กับนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณีไทย...ร่วมใจลอยกระทง

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 22 พฤษจิกายน 2566
คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

นักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เรื่อง Soft Power Tourism (มอ.ตรัง)

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ค่ายบูรณาการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะพลาสติก
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
อบรมสถานศึกษาปลอดภัยให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๖
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ระดับชั้น ม.4-ม.6

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่

5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
การแสดงต้อนรับท่านผู้อำนวยการจักรี ฉิมเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วารสารประชาสัมพันธ์