ยินดีต้อนรับรอบรั้วทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 21 ตุลาคม 2565
แสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการ

นายจักรี ฉิมเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคใต้

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 7 กันยายน 2565
การแสดงละครประวัติศาสตร์

พันท้ายนรสิงห์และบางระจัน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 6 กันยายน 2565
การร่วมประชุม

คณะครู ตำรวจในควนและผู้ปกครองเครือข่าย

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
27 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
การนิเทศพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ของสถาบันมูลนิธิยุวพัฒน์

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ทำกิจกรรมจิตอาสา

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในควน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 3/2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 3/2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นักเรียนเข้ารับวัคซีน

ไฟเซอร์เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมยามเช้า

กิจกรรมดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมใจพัมฒนา ใส่ใจ ดูแล โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในควน
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมตอนเช้าทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประชุมครูเปิดภาคเรียน 1/2565
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
มอบทุนการศึกษา
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ณ ศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

การแสดงต้อนรับท่านผู้อำนวยการจักรี ฉิมเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

VTR งานแนะแนวโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วารสารประชาสัมพันธ์

...
ฉบับที่ 39 เดือน ตุลาคมพ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 38 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
...
ฉบับที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
...
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
...
ฉบับที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565