Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 

 

Untitled Document
 

      Untitled Document

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่ 1 "สถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564" 
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย"กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม" 
        

 

 

 

Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207