หัวข้อข่าว : :โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย"กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม"
วันที่2021-07-21 16:38:42
รายละเอียด  

 

 

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย

"กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม"

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207