หัวข้อกิจกรรม : :โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย "กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม"
  

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย

"กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม"

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207