หัวข้อกิจกรรม : :วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  

คำปราศัยนายกรัฐมนตรี “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2564

https://www.youtube.com/watch?v=X5BQj9Aj08c

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564

https://drive.google.com/drive/folders/1rxPtBFBCqvhtR8jft3hu26gjianleCAM?usp=sharing

วีดีโอประชาสัมพันธ์“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

https://drive.google.com/drive/folders/1-cxCJdxUEkXhKEknf-KHCGdquFFO93OU?usp=sharing

  

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207