หัวข้อกิจกรรม : :กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
  

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207