หัวข้อกิจกรรม : :คุณอำนวย กลิ่นอยู่ มอบคอมพิวเตอร์ และ ทำพิธีเปิด ห้องสมุดดิจิทัล
  

คุณอำนวย กลิ่นอยู่  นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย” มอบคอมพิวเตอร์ และ ทำพิธีเปิด ห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

  ภาพประกอบงานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207